Seadus

SEADUSED
Meresõiduohutuse seadus (uus redaktsioon alates 01.06.2006)  
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus (uus redaktsioon alates 01.01.2006)
Veeseadus (uus redaktsioon alates 01.07.2006)
MÄÄRUSED
Väikelaevade kasutamise nõuded  (kehtiv alates 18.08.2006)
Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord
Piirireziimi eeskiri (uus redaktsioon alates 14.11.2004)
Laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord
 
Väikelaeva juhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm
Nõuded väikelaeva varustusele, väikelaeva tehnilise ülevaatuse kord ja kontrollakti vormid väikelaeva registreerimiseks ning väikelaeva või jeti pisteliseks kontrollimiseks
Väikelaevade tehnilise ülevaatuse kord (kehtetu)
Väikelaeva tehnilise ülevaatuse raamatu vorm (kehtetu)
Tolliformaalsuste teostamise kord sadamates (kehtetu)
"Riigilipu kasutamise korra" kinnitamine (kehtetu)
RAHVUSVAHELISED DOKUMENDID
Konventsioon rahvusvahelistest eeskirjadest kokkupõrgete vältimiseks merel (COLREG 72)
Normatiivide valimis järgitud Veeteede Ameti soovitusi